ახალი ამბები ახალი ამბების არქივი

სახელმწიფო პენსია 100 ლარამდე გაიზარდა

თარიღი: 2011-09-09

გაზრდილი პენსიით, ამ ეტაპზე, მხოლოდ ასაკით პენსიონერები და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები (პირველი ჯგუფის ინვალიდები) ისარგებლებენ.  ამასთან, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით მოსარგებლე ასაკით პენსიონერებს  სახელმწიფოს მიერ დანიშნული დახმარება  შეუნარჩუნდებათ.

2011 წლის 1 სექტემბრის მონაცემებით, 100 ლარიან პენსიას იღებს 663 000 ასაკით პენსიონერი და 23 500 მკვეთრად გამოხატული შესაძლებლობის მქონე პირი (პირველი ჯგუფის ინვალიდი).

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ