პირველადი დოკუმენტაციის მართვის სამმართველო

მაია ბაგალიშვილი

მაია ბაგალიშვილი

პირველადი დოკუმენტაციის მართვის სამმართველოს უფროსი

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ