შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების სოციალური დახმარება 2015 წელი

1.3-1 ბენეფიციარების რაოდენობა ასაკობრივ ჭრილში
EXEL

 

1.3-2 ბენეფიციარების რაოდენობა დანიშნული თანხის ჯგუფებში
EXEL

 

1.3-3 გადარიცხული თანხა

EXEL

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ