სხვა ჯანდაცვის პროგრამები

ყურადღება!!!

 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების განმახორციელებელი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის

 

 

1. განაცხადის ფორმა

(674 დადგენილების ფარგლებში) და შევსების ინსტრუქცია

2. საქართველოს მთავრობის დადგენილება  №674

1

1

 

ჯანდაცვის პროგრამები

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ