პენსია – 2012 წლის 1 სექტემბრიდან

1.1-1 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა და მათზე გასაცემი თანხა
EXEL

 

1.1-2 დევნილი სტატუსის მქონე პენსიის მიმღები პირების რაოდენობა და მათზე გასაცემი თანხა
EXEL

 

1.1-3 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა სქესის მიხედვით
EXEL

 

1.1-4 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
EXEL

 

1.1-5 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა რაიონებისა და პენსიის ოდენობის მიხედვით
EXEL

 

1.1-6 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა ასაკობრივ ჯგუფებში პენსიის ოდენობის მიხედვით
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ