ფინანსური რესურსების მართვისა და ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველო

 

ნონა ესიაშვილი

ნონა ესიაშვილი

ფინანსური რესურსების მართვისა და  ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველოს უფროსი

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ