„2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების“ ზედამხედველობისათვის გამოსაყენებელი ფორმები და ერთეულის პროგრამული კოდები

          ბრძანება            ინსტრუქცია

 

                         ინსტრუქცია

 

 

„2012 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების“ ფსიქიკური ჯანმრთელობა დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა დიაბეტის მართვა აივ ინფექცია / შიდსი ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ტუბერკულოზის მართვა ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მკურნალობა სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება რეფერალური მომსახურება სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ