სტატისტიკური მონაცემები ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამების შესახებ 2015 წელი

8.1.1 დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა, პროგრამებისა და რეგიონების მიხედვით
EXEL

 

8.1.2 დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა, პროგრამებისა და რეგიონების მიხედვით
EXEL

 

8.1.3 დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა პროგრამების მიხედვით, სქესობრივ ასაკობრივ ჭრილში
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ