canli bahis siteleri canli bahis siteleri
სოციალური მომსახურების სააგენტო - 2013

  სტატისტიკური მონაცემები სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის შესახებ 2013 წელი

7.1 სოციალური რეაბილიტაციის ქვეპროგრამების ბენეფიციართა რაოდენობა
EXEL

 

7.2 სოციალური რეაბილიტაციის ქვეპროგრამების დასაფინანსებლად გადარიცხული თანხა
EXEL

 

7.3 სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის რეგიონული საბჭოების აქტივობები
EXEL

 

7.4 სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მიერ მეურვეობა-მზრუნველობის კუთხით განხილული შემთხვევები
EXEL

 

7.5 "მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციის და დეინსტიტუციონალიზაციის" ქვეპროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა რაიონების მიხედვით
EXEL

 

7.6 "მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციის და დეინსტიტუციონალიზაციის" ქვეპროგრამაში ჩართული ბავშვებზე გადარიცხული თანხების ოდენობა რაიონების მიხედვით
EXEL

 

7.7 არაფულადი ბენეფიტის მიმღებ 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა რაოდენობა
EXEL

 

7.8 არაფულადი ბენეფიტის მიმღებ 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა დასაფინანსებლად გადარიცხული თანხა
EXEL

 

7.9 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციართა განაწილება ასაკობრივი ჯგუფებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით
EXEL

 

7.10 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციართა განაწილება სქესისა და ქვეპროგრამების მიხედვით
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდასაქმების ფორუმი    ბაზრის კვლლევა

დამზადებულია ITDC-ს მიერ

deneme bonusu veren bahis canli bahis sitesi sohbet hatlari dikmen escort adiyaman tutunu murat altındere sohbet hatlari sohbet hatlari