სტატისტიკური მონაცემები ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამოს შესახებ 2013 წელი

6.1 დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა ცალკეული პროგრამის მიხედვით
EXEL

 

6.2 დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
EXEL

 

6.3 დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა სქესობრივ ჭრილში
EXEL

 

6.4 ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამების ბენეფიციართა რაოდენობა სამედიცინო რაიონების მიხედვით
EXEL

 

6.5 ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამების ფარგლებში გადარიცხული თანხები ცალკეული პროგრამის მიხედვით
EXEL

 

6.6 ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამების ფარგლებში გადარიცხული თანხები სამედიცინო რაიონების მიხედვით
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ