სტატისტიკური მონაცემები საარსებო შემწეობის შესახებ 2015 წელი

5.1 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახებისა და მოსახლეობის რაოდენობა
EXEL

 

5.2 საარსებო შემწეობაზე გადარიცხული თანხა

EXEL

 

5.3 საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
EXEL

 

5.4 საარსებო შემწეობის მიმღები პირების განაწილება სქესობრივ ჭრილში
EXEL

 

5.5 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების განაწილება წევრთა რაოდენობის მიხედვით
EXEL

 

5.6 ბაზაში რეგისტრირებული საარსებო შემწეობის მიმღები დევნილი ოჯახებისა და მოსახლეობის რაოდენობა
EXEL

 

5.7 ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა საარსებო შემწეობისთვის საჭირო ზღვრულ ქულას არ აღემატება და არ გადარიცხვიათ საარსებო შემწეობა EXEL

 

5.8 პირთა რაოდენობა რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა საარსებო შემწეობისთვის საჭირო ზღვრულ ქულას არ აღემატება და არ გადარიცხვიათ საარსებო შემწეობა 
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო worknet.gov.ge   worknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ