სტატისტიკური მონაცემები საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის შესახებ 2012 წელი

3.1 სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა რაოდენობა რაიონებისა და სუბსიდიის ოდენობის მიხედვით
EXEL

 

3.2 სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებ პირებზე გადარიცხული თანხა
EXEL

 

3.3 სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა რაოდენობა რაიონებისა და სუბსიდიის კატეგორიის მიხედვით
EXEL

 

3.4 სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა რაოდენობა სუბსიდიის კატეგორიის მიხედვით
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ