canli bahis siteleri canli bahis siteleri
სოციალური მომსახურების სააგენტო - 2012

  სტატისტიკური მონაცემები სახელმწიფო პენსიის შესახებ 2012

1.1 სახელმწიფო პენსიის მიმღებთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.2 სახელმწიფო პენსიისათვის საჭირო თანხა თვეში კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.3 დევნილის სტატუსის მქონე პენსიის მიმღებთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.4 დევნილის სტატუსის მქონე პირებისათვის გასაცემი პენსიის ჯამური თანხა თვეში კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.5 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა სქესის მიხედვით
EXEL

 

1.6 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა სქესის მიხედვით კატეგორიების ჭრილში
EXEL

 

1.7 საანგარიშო თვეში შეწყვეტილი(შეჩერებული) პენსიების რაოდენობა შეწყვეტის(შეჩერების) მიზეზების მიხედვით
EXEL

 

1.8 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა რაიონებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
EXEL

 

1.9 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფებისა და კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.10 პენსიონერთა რაოდენობა კატეგორიისა და პენსიის ოდენობის მიხედვით
EXEL

 

1.11 პენსიონერთა რაოდენობა რაიონებისა და პენსიის ოდენობის მიხედვით
EXEL

 

1.12 სახელმწიფო პენსიის მიმღებთა რაოდენობა პენსიის ოდენობის მიხედვით ასაკობრივ ჯგუფებში
EXEL

 

1.13 სტაჟის დანამატის მიმღებთა რაოდენობა დანამატის ოდენობის მიხედვით
EXEL

 

1.14 საოჯახო დახმარების მიმღები ოჯახების რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.15 თვეში საოჯახო დახმარების მიმღებ ოჯახებზე გადარიცხული თანხა
EXEL

 

1.16 საოჯახო დახმარების მიმღები ოჯახების რაოდენობა გადარიცხვის პერიოდის მიხედვით
EXEL

 

1.17 სახელმწიფო დახმარების მიმღებთა რაოდენობა

EXEL

 

1.18 სახელმწიფო დახმარებაზე გადარიცხული თანხა
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდასაქმების ფორუმი    ბაზრის კვლლევა

დამზადებულია ITDC-ს მიერ

deneme bonusu veren bahis canli bahis sitesi sohbet hatlari dikmen escort adiyaman tutunu murat altındere sohbet hatlari sohbet hatlari