პუბლიკაციები

საინფორმაციო ბარათი დამსაქმებელთათვის

 

საინფორმაციო ბარათი სამუშაოს მაძიებელთათვის

 

 

დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის მოდერნიზების სახელმძღვანელო

 

ტრენინგ სახელმძღვანელო

 

Worknet

 

Worknet

 

 

დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში

 

title=

 

 

C ჰეპატიტის ელიმინაცია

 

 

სოციალური სტატისტიკა 2013     C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისთვის

 

 

                         ორსულთა უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით                    Worknet

 

 

                           საყოველთაო ჯანდაცვა                        საინფორმაციო ბუკლეტი                    

 

 

                             სტატისტიკა 2010                        სტატისტიკა 2009

                                           სტატისტიკა 2010                                                  სტატისტიკა 2009

 

             გზამკვლევი                     ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმა    

 

 

                 1             2             3               

                 1             2             3   

 

                 1             2             3

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ