სახელმწიფო გასაცემლების დეპარტამენტი

ვაჟა ჯაფოშვილი

ვაჟა ჯაფოშვილი

სახელმწიფო გასაცემლების დეპარტამენტის უფროსი

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ