დირექტორის მოადგილე

თამაზ მოდებაძე

 

დირექტორის მოადგილე

თამაზ მოდებაძე

 

დაბადების თარიღი: 1975 წლის 27  ნოემბერი

დაბადების ადგილი:  ზესტაფონი

განათლება: თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი. ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

1999-2005 წწ.- საქართველოს საგადასახადო სახელმწიფო დეპარტამენტი. საგადასახადო პოლიტიკის, გადამხდელთა დაბეგვრის კონტროლის მეთოდებისა და პროგრამების დეპარტამენტის გადასახადების გადახდევინების იძულებითი მეთოდებისა და პროგრამების სამმართველო. თანამდებობა: მთავარი საგადასახადო ინსპექტორი;

2005-2006 წწ.-საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის ადმინისტრირების სამმართველო. თანამდებობა: განყოფილების უფროსი;

2006-2007 წწ.-საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის ადმინისტრირების სამმართველო. თანამდებობა: სამმართველოს უფროსი;

2007-2008 წწ.- საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური. შემოსავლების სამსახურის ადმინისტრირების სამმართველო. თანამდებობა: სამმართველოს უფროსი;

2008-2010 წწ.- საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური. ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის დეპარტამენტი. თანამდებობა: დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2010-2011 წწ. - სსიპ შემოსავლების სამსახური. ადმინისტრირების დეპარტამენტი. თანამდებობა: დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2011 წ.- სსიპ შემოსავლების სამსახური. რუსთავის რეგიონული ცენტრი. თანამდებობა: რეგიონული ცენტრის უფროსის მოადგილე.

სსიპ შემოსავლების სამსახური. მიმდინარე კონტროლის დეპარტამენტი. თანამდებობა: სამმართველოს უფროსი;

2011-2012 წწ.- სსიპ შემოსავლების სამსახური; საგადასახადო პრევენციის დეპარტამენტი. თანამდებობა: განყოფილების უფროსი;

2012-2014 წწ.- სსიპ შემოსავლების სამსახური; საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტი. თანამდებობა: განყოფილების უფროსი;

2014 წ.- სსიპ შემოსავლების სამსახური; ადმინისტრირების დეპარტამენტი. თანამდებობა: სამმართველოს უფროსის მოადგილე.

სერტიფიკატები

- USAID KPMG "Consulting Barents Group"-ის სერტიფიკატი ,,საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები" ;

- USAID KPMG "Consulting Barents Group"-ის სერტიფიკატი ,,საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები";

- USAID KPMG "Consulting Barents Group"-ის სერტიფიკატი ,,ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსი";

- USAID KPMG "Consulting Barents Group"-ის სერტიფიკატი ,,კომპიუტერული პროგრამები";

- საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული სწავლებისა და ინფორმაციის ცენტრის სერტიფიკატი ,,იძულებითი გადახდევინების მეთოდებთან დაკავშირებით".

 

უცხო ენების ცოდნა:,  რუსული, ინგლისური

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ