პროექტები

ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები

თარიღი: 2011-11-20

ქუჩის ბავშვები

ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის განხორციელების პროცესში მიღებული გამოცდილებით გამოიკვეთა ქუჩის ბავშვების პრობლემები, რომელსაც მზრუნველობამოკლებული ბავშვების სეგმენტში დიდი ადგილი ეთმობა. თემა აქტუალურია და საკმაოდ მწვავედ დგას.

სოციალური მომსახურების სააგენტომ პრიორიტეტად მიიჩნია აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებზე ზრუნვა და ამ პროექტის განხორციელების ინიციატივა საკუთარ თავზე აიღო.

 2011 წლის ივლისიდან, სოციალური მომსახურების სააგენტომ დაიწყო აღნიშნულ პროექტზე მუშაობა.  

პროექტის ფარგლებში, შეიქმნა სათათბირო საბჭო, რომლის წევრებიც გახდნენ: სოციალური მომსახურების სააგენტოს, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, განთლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, თბილისის მერიის, სახალხო დამცველის და გაეროს ბავშვთა ფონდ ,,იუნისეფისწარმომადგენლები.

ამჟამად მიმდინარეობს პროექტის კონცეციისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.

პირველ ეტაპზე, პროექტის პილოტირება განხორციელდება თბილისში, შემდგომ ეტაპებზე ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში.

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო worknet.gov.ge   ბაზრის კვლლევა

დამზადებულია ITDC-ს მიერ

sohbet hatti sohbet hatlari sohbet telefonlari sohbet telefonlari sex hatlari canli sohbet hatlari canli sohbet hatti