პროექტები

მობილური ზრუნვა

თარიღი: 2011-10-25

2011 წლის 8 ივნისს სოციალური მომსახურების სააგენტოს, თბილისის მერიას და საქართველოს სამარიტელთა კავშირს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც უკავშირდება გლდანი-ნაძალადევის რაიონში სოციალური სერვისის სხვადასხვა ფორმის განვითარებას.

პროექტის მთავარი მიზანია:

 

• მარტოხელა, არამომუშავე პენსიონერებისა და /ან ვეტერანებისათვის ოჯახში მომსახურება, სამედიცინო და სოციალური  საჭიროებების გათვალისწინებით.
• სოციალური მომსახურების ცენტრის დაარსება, სადაც სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გაეწევათ სხვადსხვა სახის  დახმარება.

სოციალური მომსახურების სააგენტო უზრუნველყოფს საქართველოს სამარიტელთა კავშირის ხელშეწყობას:

• წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში სამიზნე ჯგუფების შერჩევის  პროცესში;
• შერჩეული ბენეფიციარების გადამისამართებაში, შესაბამისი სერვისის გაწევის მიზნით.

საქართველოს სამარიტელთა კავშირი თავისი რესურსებით განახორციელებს:

•  შესაბამისი პროექტების პილოტირებას, მდგრადობას და განვითარებას;
• გამოყენებს საერთაშორისო გამოცდილებას, რომელიც ეხება მობილური ჯგუფების დაკომპლექტებას, გადამზადებას და საქმიანობის დაწყებას.

 

მობილური ზრუნვა  მობილური ზრუნვა  მობილური ზრუნვა  მობილური ზრუნვა

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ