გლდანი-ნაძალადევი

გლდანი-ნაძალადევის სოციალური მომსახურების ცენტრი

სააგენტოს ლდანი-ნაძალადევის სერვის ცენტრი
საკურატორო დაქვემდებარება: ლეილა ზურაბიანი;
მისამართი
: დ. სარაჯიშვილის გამზირი №1, ქ. თბილისი;
ტელ: (0 32) 2 62 33 69; 2 62 33 68.

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 331,207
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 59,996
სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 13,777
საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა - 30,629

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ