გლდანი-ნაძალადევი

გლდანი-ნაძალადევის სოციალური მომსახურების ცენტრი

სააგენტოს ლდანი-ნაძალადევის სერვის ცენტრი
უფლებამოსილი პირი: მაია გულბიანი;
მისამართი
: დ. სარაჯიშვილის გამზირი №1, ქ. თბილისი;
ტელ: (0 32) 2 62 33 69; 2 62 33 68.

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 331,207
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 58,342
სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 13,275
საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა - 33,061

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ