ბოლნისი

ბოლნისის რაიონული განყოფილება

სააგენტოს ბოლნისის რაიონული განყოფილება

განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი: ციცინო ჯოხაძე;

მისამართი: ქ. ბოლნისი, გორგასალის ქ. 15;

ტელ: (0 358) 22 26 27;

 

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 54,000
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -10,418

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 1,969

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა - 6,556

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ