მარნეული

მარნეულის რაიონული განყოფილება

სააგენტოს მარნეულის რაიონული განყოფილება

განყოფილების უფროსის მ/შ: ლია ჩიღუნაძე;

მისამართი: ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. N69ა.

ტელ: (0 357) 22 25 32;

 

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 104,900
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -17,091

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -3,435

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -13,152

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ