გორი

სააგენტოს შიდა ქართლის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრი    

ცენტრის უფროსი: თეა თედელური                                სააგენტოს შიდა ქართლის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრი

მისამართი: ქ. გორი, გელდიაშვილი ქ. N3;
ტელ: (0370) 27 17 53; 27 52 76; 27 45 24
ცხელი ხაზი: 1505
ელ. ფოსტა: info@ssa.gov.ge

 

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 126,500
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 22,785
სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 6,796
საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -17,244

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ