ახალქალაქი

ახალქალაქის რაიონული განყოფილება

სააგენტოს ახალქალაქის რაიონული განყოფილება

განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი: ირადიონ გოგოლაძე;

მისამართი: ქ. ახალქალაქი, მაშტოცის ქ. N64;

ტელ: (0 362) 22 29 66;

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 44,900
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -7,494

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -1,266

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -1,477

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ