ბორჯომი

ბორჯომის რაიონული განყოფილება

სააგენტოს ბორჯომის რაიონული განყოფილება

განყოფილების უფროსი: მანანა ჩხეიძე;

მისამართი: ქ. ბორჯომი, მესხეთის ქ. N5

ტელ: (0 367) 22 37 36; 22 25 77; 22 22 45;

 

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 25,100
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -6,092

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -1,324

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -2,145

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ