თიანეთი

თიანეთის რაიონული განყოფილება

სააგენტოს თიანეთის რაიონული განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ირმა იარაჯული;

მისამართი: დაბა თიანეთი, 9 აპრილის ქ. N2;

ტელ: (0 348) 29 15 70;

 

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 9,300
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 2,653

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 415

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -1,908

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ