ახმეტა

ახმეტის რაიონული განყოფილება

სააგენტოს ახმეტის რაიონული განყოფილება

განყოფილების უფროსი: თამარ ონიაშვილი;

მისამართი: ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. №49;

ტელ: (0 349) 22 11 85; (0 349) 22 17 41; (0 349) 22 19 56

 

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 31,300
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 6,483
სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 1,421
საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -6,740

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ