ახმეტა

ახმეტის რაიონული განყოფილება

სააგენტოს ახმეტის რაიონული განყოფილება

განყოფილების უფროსის მ/შ: მარინა ჭიჭიაშვილი;

მისამართი: ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. №49;

ტელ: (0 349) 22 11 85; (0 349) 22 17 41; (0 349) 22 19 56

 

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 31,300
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 6,688
სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 1,404
საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -8,692

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ