თერჯოლა

თერჯოლის რაიონული განყოფილება

სააგენტოს თერჯოლის რაიონული განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ალექსანდრე ზანკალიანი

მისამართი: ქ. თერჯოლა, რუსთაველის ქ. N100

ტელ: (0 491) 22 12 39; 22 15 68;

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 35,600
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -8,051

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -2,107

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -2,146

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ