სამტრედია

სამტრედიის რაიონული განყოფილება

სააგენტოს სამტრედიის რაიონული განყოფილება

განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი: ნარგიზ კაცაძე;

მისამართი: ქ. სამტრედია, რესპუბლიკის ქ. №6;

ტელ: (0 411) 22 37 47;

 

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 48,600
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -11,225

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 2,144

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -3,932

 

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ