ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

 

სააგენტოს ქვემო ქართლის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრი

ცენტრის უფროსი: ბესიკ ტეფნაძე

მისამართი: ქ. რუსთავი, ცურტაველის ქ. N5ა;
ტელ:  (0341) 22 06 08.
ცხელი ხაზი: 1505
ელ. ფოსტა: info@ssa.gov.ge

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 425,000
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -76,967

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -15,101

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა - 68,012

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ