შიდა ქართლი

ქურთა თიღვი

 

სააგენტოს შიდა ქართლის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრი

ცენტრის უფროსი: თეა თედელური

მისამართი: ქ. გორი, გელდიაშვილი ქ. N3;
ტელ: (0370) 27 17 53; 27 52 76; 27 45 24
ცხელი ხაზი: 1505
ელ. ფოსტა: info@ssa.gov.ge

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 264,700
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 51,784

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -14,359

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -50,339

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ