აჭარა

 

სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალი

ფილიალის უფროსი: თემურ ქარცივაძე;

მისამართი: ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ. N2ა

ტელ: (0422)  24 01 78; 24 01 85; 24 01 86; 24 01 75

ცხელი ხაზი: 1505

ელ. ფოსტა: info@ssa.gov.ge

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 336,500
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -53,154

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -17,789

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -34,734

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ