დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა 2022 წელი

5.1.1 დახმარების მიმღები, "მესამე და შემდეგი" ბავშვის მყოლი ოჯახების რაოდენობა, მშობლის ასაკის მიხედვით 
EXEL

 

5.1.2 დახმარების მიმღები, "მესამე და შემდეგი" ბავშვების რაოდენობა სქესობრივ ჭრილში და მათზე გადარიცხული თანხა 
EXEL

 

5.1.3 დახმარების მიმღები, "მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირველი, მეორე, მესამე და შემდეგი" ბავშვის მყოლი ოჯახების რაოდენობა, მშობლის ასაკის მიხედვით 
EXEL

 

5.1.4 დახმარების მიმღები, "მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირველი, მეორე, მესამე და შემდეგი" ბავშვების რაოდენობა სქესობრივ ჭრილში და მათზე გადარიცხული თანხა. 
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ