სტატისტიკური მონაცემები სახელმწიფო კომპენსაციისა და აკადემიური სტიპენდიის შესახებ 2022 წელი

2.1 კომპენსაციისა და სტიპენდიის მიმღებთა რაოდენობა უწყებების მიხედვით EXEL

 

2.2 კომპენსაციისა და სტიპენდიის მიმღებთა რაოდენობა სქესობრივ ასაკობრივ ჭრილში 
EXEL

 

2.3 კომპენსაციისა და სტიპენდიისათვის საჭირო თანხა თვეში უწყებების მიხედვით 
EXEL

 

2.4 კომპენსაციისა და სტიპენდიისათვის გადარიცხული თანხა თვეში უწყებების მიხედვით 
EXEL
<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ