სტატისტიკური მონაცემები დევნილთა და ლტოლვილთა შესახებ 2022 წელი

9.1 დევნილი და ლტოლვილი მოსახლეობის რაოდენობა 

EXEL

 

9.2 დევნილი და ლტოლვილი მოსახლეობისთვის გადარიცხული თანხა 

EXEL

 

9.3 დევნილი მოსახლეობის რაოდენობა სქესობრივ ასაკობრივ ჭრილში 

EXEL

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ