ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებით საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია 2020 წელი

დამზადებულია ITDC-ს მიერ