ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მიხედვით 2020 წელი

დამზადებულია ITDC-ს მიერ