სხვა პროგრამები 2019 წელი

10.3.1 ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის შედეგად გამოწვეული სუბსიდირების მოსარგებლე  აბონენტთა რაოდენობა და მათზე გადარიცხული თანხა
EXEL

 
10.3.2 მრავალშვილიანი მშობლ(ებ)ისთვის ელექტროენერგიის ღირებულების სუბსიდია, ბენეფიციართა რაოდენობა და გადარიცხული თანხა
EXEL

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ