ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2019 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშტატო ერთეულები 2019 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით. - 2019 წლის I კვარტალი. განთავსების თარიღი - 24.04.2019წ.
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშტატო ერთეულები 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით. - 2019 წლის II კვარტალი. განთავსების თარიღი - 22.07.2019წ.
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშტატო ერთეულები 2019 წლის 30 ოქტომბრის მდგომარეობით. - 2019 წლის III კვარტალი. განთავსების თარიღი - 31.10.2019წ.
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშტატო ერთეულები 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. - 2019 წლის IV კვარტალი. განთავსების თარიღი - 31.01.2020წ.

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ