საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია 2018 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
ინფორმაცია (ორგანიზაციის დასახელება)-ისთვის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ (01.04.2018) მდგომარეობით. I კვარტალი. განთავსების თარიღი- 27.04.2018 წელი.
ინფორმაცია (ორგანიზაციის დასახელება)-ისთვის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ (01.07.2018) მდგომარეობით. II კვარტალი. განთავსების თარიღი- 24.07.2018 წელი.
ინფორმაცია (ორგანიზაციის დასახელება)-ისთვის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ (01.10.2018) მდგომარეობით. III კვარტალი. განთავსების თარიღი- 30.10.2018 წელი.
ინფორმაცია (ორგანიზაციის დასახელება)-ისთვის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ (01.01.2019) მდგომარეობით. IV კვარტალი. განთავსების თარიღი- 31.01.2019 წელი.
ინფორმაცია (ორგანიზაციის დასახელება)-ისთვის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ (01.01.2019) მდგომარეობით. განთავსების თარიღი- 18.02.2019 წელი.

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ