ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2018 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. I კვარტალი. განთავსების თარიღი- 27.04.2018 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.04.2018) მდგომარეობით. I კვარტალი. განთავსების თარიღი- 27.04.2018 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. II კვარტალი. განთავსების თარიღი- 24.07.2018 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.07.2018) მდგომარეობით. II კვარტალი. განთავსების თარიღი- 24.07.2018 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. III კვარტალი. განთავსების თარიღი- 30.10.2018 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.10.2018) მდგომარეობით. III კვარტალი. განთავსების თარიღი- 30.10.2018 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. IV კვარტალი. განთავსების თარიღი- 31.01.2019 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.01.2019) მდგომარეობით. IV კვარტალი. განთავსების თარიღი- 31.01.2019 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. განთავსების თარიღი- 18.02.2019 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.01.2019) მდგომარეობით. განთავსების თარიღი-18.02.2019 წელი

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ