5.2 მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირების დახმარება 2016 წელი

5.2.1 მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები/დასაქმებული/დაკონტრაქტებული დანამატის მიმღები ექიმებისა და ექთნების რაოდენობა და მათზე გადარიცხული თანხა
EXEL

 

5.2.2 მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები/დასაქმებული/დაკონტრაქტებული დანამატის მიმღები ექიმებისა და ექთნების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმების მიხედვით
EXEL

 

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ