ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2018 წელი

დამზადებულია ITDC-ს მიერ