ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2018 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშტატო ერთეულები 2018 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით. - 2018 წლის I კვარტალი. განთავსების თარიღი - 27.04.2018წ.
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშტატო ერთეულები 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით. - 2018 წლის II კვარტალი. განთავსების თარიღი - 20.07.2018წ.
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშტატო ერთეულები 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით. - 2018 წლის III კვარტალი. განთავსების თარიღი - 24.10.2018წ.
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშტატო ერთეულები 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. - 2018 წლის IV კვარტალი. განთავსების თარიღი - 24.01.2019წ.

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ