მხარდაჭერითი დასაქმება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი ახორციელებს მხარდაჭერითი დასაქმების მომსახურებას, რაც გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ანაზღაურებადი სამუშაოს მოძიებასა და მის შენარჩუნებაში დახმარების გაწევას. მხარდაჭერითი დასაქმების მიზანია გააძლიეროს (შშმ) სამუშაოს მაძიებელი შრომით ბაზარზე, მისი სურვილებისა და უნარების შესაბამისად დაეხმაროს სამუშაოს მოძიებასა და მის ხანგრძლივად შენარჩუნებაში. მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტის მიზანია სამუშაოს მაძიებლის კვალიფიკაციის და უნარების დაკავშირება ვაკანსიის მოთხოვნებთან.

მხარდაჭერითი დასაქმება მოიცავს 5 ეტაპს. პირველ ეტაპზე ხდება სამუშაოს მაძიებელთან შეხვედრა, მის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და დასაქმების მიზნების განსაზღვრა. მხარდაჭერითი დასაქმების შემდგომი ეტაპია სამუშაო ადგილების მოძიება და დამსაქმებლების ჩართვა პროცესში. დასაქმების შემდეგ კი მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტები უზრუნველყოფენ მათ დახმარებას სამუშაო ადგილზე.

მომსახურების მიღება შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელსაც სურს დასაქმება და აქვს მოტივაცია. 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ

sohbet hatti sohbet hatlari sohbet telefonlari sohbet telefonlari sex hatlari canli sohbet hatlari canli sohbet hatti