დახმარება რეკრუტირებაში

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიზანია ხელი შეუწყოს კერძო დამსაქმებლებს ადვილად და სწრაფად მოიძიოს სასურველი ცოდნის, გამოცდილებისა და უნარ-ჩვევების მქონე ადამიანური რესურსები.

ჩვენს მომსახურებაში შედის:

- თქვენი ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება ვებ-გვერდის:

www. worknet.gov.ge მეშვეობით, ასევე, სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში;

- ვაკანტური სამუშაო ადგილებისთვის კანდიდატთა წინასწარი შერჩევა;

- წინასწარ შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრების ორგანიზება;

- სამუშაოს მაძიებლებთან საინფორმაციო შეხვედრებისა და დასაქმების ფორუმების ორგანიზება.

მომსახურების მისაღებად გთხოვთ მიმართოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს უახლოეს ტერიტორიულ ერთეულს (ტერიტორიული ერთეულების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ამ ბმულზე), მოგვწეროთ ელ-ფოსტით მისამართზე: worknet@ssa.gov.ge ან დარეგისტრირდეთ შრომის ბაზრის ინფორმაციის მართვის სისტემაში: worknet.gov.ge.

ჩვენი მომსახურება უფასოა!

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ