დასაქმების ფორუმი

თარიღი: 28.01.2019წ.

დასაქმების ფორუმი არის დასაქმების პოტენციურ კანდიდატთა არჩევის ან სასურველი სამუშაო ადგილის მოძიების მიზნით, სხვადასხვა ეკონომიკური სექტორის წარმომადგენელი დამსაქმებლებისა და რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების ორგანიზებული, მასიური შეხვედრა/გასაუბრება.

სოციალური მომსახურების სააგენტო 2014 წლის შემდეგ დასაქმების ფორუმებს ყოველწლიურად ატარებს. 2019 წელს დაგეგმილია დასაქმების ორი ფორუმის ჩატარება.

ღონისძიება დამსაქმებელს აძლევს საშუალებას წარმოადგინოს და რეკლამირება გაუწიონ ორგანიზაციის საქმიანობას, დროის მოკლე მონაკვეთში გაესაუბროს მათი საქმიანობით დაინტერესებულ სამუშაოს მაძიებლებს,  რომლებსაც წინასწარ ექნებათ გავლილი რეგისტრაცია და ფორუმზე წარსდგებიან დაგეგმილი სქემის მიხედვით, შეარჩიოს პოტენციური კადრი ვაკანტური სამუშაო ადგილისათვის.

სამუშაოს მაძიებლებს ფორუმში მონაწილეობით საშუალება ეძლევათ შეხვდნენ ერთ სივრცეში თავმოყრილ პოტენციურ დამსაქმებლებს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორიდან, გაესაუბრონ და მიაწოდონ საკუთარი რეზიუმე (CV), მიიღონ ინფორმაცია შრომის ბაზარზე არსებული ტენდენციების შესახებ. გარდა ამისა, ხშირად ფორუმზე წარმოდგენილნი არიან პროფესიული სასწავლებლები, რომლებიც დაინტერესებულ პირებს აწვდიან ინფორმაციას პროფესიული სასწავლო კურსების შესახებ.

დასაქმების ფორუმის მიზანია ქვეყანაში უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, დამსაქმებლებს და სამუშაოს მაძიებლებს შორის უშუალო კონტაქტის დამყარება დროის მცირე მონაკვეთში.

როგორ მივიღო მონაწილეობა დასაქმების ფორუმში?

სოციალური მომსახურების სააგენტო დაგეგმილი დასაქმების ფორუმის ჩატარების დროის, ადგილის და მონაწილეობის მისაღებად საჭირო რეგისტრაციის პირობებისა ასევე, - წესების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს მასმედიის საშუალებით ღონისძიების დაწყებიდან რამოდენიმე კვირით ადრე. გარდა ამისა, დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია თავსდება სააგენტოს ვებ-გვერდზე.

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ