პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურება

პროფესიული კონსულტირება და კარიერის დაგეგმვა არის პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს სამუშაოს მაძიებელს, პროფესიის არჩევაში ან შეცვლაში და არჩეულ პროფესიაში კარიერული წარმატების მისაღწევად საჭირო უნარ-ჩვევების შეძენაში.

კარიერის დაგეგმვა ეხმარება პიროვნებას, გააკეთოს არჩევანი განათლების, ტრენინგისა და დასაქმების საკითხებთან დაკავშირებით. პროცესი ეფუძნება თითოეული მომხმარებლის ინდივიდუალურ მდგომარეობას, როგორც ფსიქოლოგიურ, ასევე, ფიზიკურ შესაძლებლობებს, ინტერესებს, მოტივაციას, სხვადასხვა ფასეულობას და ა.შ. ის ითვალისწინებს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და საგანმანათლებლო შესაძლებლობებს, რომელთა მეშვეობით სამუშაოს მაძიებელი იძენს შრომის ბაზარზე საჭირო ცოდნას.

პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტი ეხმარება სამუშაოს მაძიებელს, ამა თუ იმ პროფესიასთან მიმართებაში საკუთარი სასტარტო პოზიციის გააზრებაში, მომავალი მიზნების განსაზღვრაში და ამ მიზნების მისაღწევად საჭირო რესურსების მოპოვებაში.

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ

sohbet hatti sohbet hatlari sohbet telefonlari sohbet telefonlari sex hatlari canli sohbet hatlari canli sohbet hatti