პენსია – 2012 წლის 1 სექტემბრიდან 2016 წელი

1.1-1 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა და მათზე გასაცემი თანხა
EXEL

 

1.1-2 დევნილი სტატუსის მქონე პენსიის მიმღები პირების რაოდენობა და მათზე გასაცემი თანხა
EXEL

 

1.1-3 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა ასაკისა და სქესის მიხედვით
EXEL

 

1.1-4 მაღალმთიან რეგიონში სახელმწიფო პენსიის დანამატის მიმღებ პირთა რაოდენობა და გადარიცხული თანხა
EXEL

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ