გაშვილებული, გასაშვილებელი და გასაშვილებლად შეთავაზებული ბავშვები 2015 წელი

10.1-1 გაშვილებული ბავშვების რაოდენობა ასაკობრივ ჭრილში
EXEL

 

10.1-2 გაშვილებული ბავშვების რაოდენობა სქესობრივ ჭრილში ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით
EXEL

 

10.1-3 გაშვილებული ბავშვების რაოდენობა გაშვილების ტიპების მიხედვით
EXEL

 

10.1-4 გაშვილებული ბავშვების რაოდენობა მოცდის პერიოდის მიხედვით (თვე)
EXEL

 

10.1-5 შეთავაზებული ბავშვების რაოდენობა ასაკობრივ ჭრილში
EXEL

 

10.1-6 შეთავაზებული ბავშვების რაოდენობა სქესობრივ ჭრილში ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით
EXEL

 

10.1-7 შეთავაზებული ბავშვების რაოდენობა გაშვილების სტატუსის მიხედვით
EXEL

 

10.1-8 შეთავაზებული ბავშვების რაოდენობა გაშვილების საფუძვლების მიხედვით
EXEL

 

10.1-9 გასაშვილებელი ბავშვების რაოდენობა ასაკობრივ ჭრილში
EXEL

 

10.1-10 გასაშვილებელი ბავშვების რაოდენობა სქესობრივ ჭრილში ჯანმრთელობის მდგომარეობა მიხედვით
EXEL

 

10.1-11 გასაშვილებელი ბავშვების რაოდენობა გაშვილების სტატუსის მიხედვით
EXEL

 

10.1-12 ბავშვების რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით
EXEL
<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ