ბაზრის კვლევა

ჯანმრთელობის დაცვის 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა

თარიღი: 2020-02-21

მიმაგრებული დოკუმენტები :
დანართი

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ